VIRUSABORT

söndag Nov 6, 2011

Sörmons RK har fått Virusabort , så deras anläggning är stängd tills vidare.

Du som har kontakt med andra hästar och stall: Tänk på att vara noga med att byta kläder, skor och duscha innan Du besöker andra hästar.

EHV-1 ger förkylningssymtom som feber, nedsatt aptit och trötthet. Symtomen kan vara mycket milda men kan ge även hög feber, näsflöde och sporadisk hosta. EHV-1 är framförallt en luftburen smitta.